Interview met Verhuiscoach Carola Butink | Omnia magazine

150 150 maryke

Om iedereen van een passende sociale huurwoning te voorzien, valt niet mee. De wachtlijsten bij woningcorporaties zijn lang. Veel ouderen in een eengezinswoning in de sociale huur ervaren belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun verhuizing lange verhuisketens op gang brengt. Om ouderen te ondersteunen en de doorstroom te stimuleren, biedt de Provincie Gelderland zowel praktische als financiële hulp aan huurders ouder dan 55 jaar. Zo heeft de Provincie verhuiscoaches aangesteld om huurders te helpen.

Carola Butink, verhuiscoach voor de Noord-Veluwe: “Het komt nogal eens voor dat ouderen die in een groter huurhuis wonen, willen verhuizen naar een kleinere woning. Bijvoorbeeld omdat het bijhouden van de tuin te veel wordt, of dat ze liever gelijkvloers wonen. Soms weten ze niet hoe ze een geschikte woning kunnen vinden of zien ze op tegen een verhuizing. Dan kan de hulp van een verhuiscoach welkom zijn. Die gaat dan in gesprek met deze huurders, vraagt wat de wensen en behoeften zijn en biedt steun daar waar het nodig is.” Die ondersteuning kan van alles zijn, van uitleg over de website waarop beschikbare huurwoningen staan, het doornemen van het woningaanbod tot het regelen van hulp bij de verhuizing. 

“We nemen door wat er zoal komt kijken bij een verhuizing. Wat zijn de drempels om niet te verhuizen? Wat zijn stimulansen om wel te verhuizen? Heeft de oudere al een profiel aangemaakt op www.hurennoordveluwe.nl? We leggen graag uit hoe dit werkt. Niet iedereen is handig met een computer. Gelukkig zijn er vaak wel kinderen die hierbij behulpzaam willen zijn en anders zorgen wij dat het geregeld wordt.” 

Wat besproken is, vermeldt de verhuiscoach in de zogenaamde ‘Woonpraat’, een document dat ze achterlaat bij de aanvragers. “Dan kan iemand alles nog eens rustig nalezen, soms is er tijd nodig of willen de mensen een eventuele verhuizing met anderen bespreken. Als er nog iets vergeten is, kunnen ze dat aanvullen, zo is er altijd een handig overzicht.”

Tegemoetkoming kosten door provincie Gelderland

Ook weten mensen soms niet precies wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing of wat de kosten zijn. “Een verhuizing brengt altijd kosten met zich mee. De verhuizing zelf natuurlijk, maar ook de inrichting van een andere woning, zoals vloerbedekking of gordijnen. Daarom is er als extra ondersteuning een verhuisvergoeding van 2.000 euro beschikbaar. De huurder moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet hij een sociale huurwoning met minstens drie slaapkamers achterlaten in de provincie Gelderland.” Ook wat betreft de verhuizing zelf zijn er mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden. “Een verhuisbedrijf kost veel geld, zelf verhuizen is veel goedkoper. Als iemand echt geen hulp van anderen heeft dan proberen we via een welzijnsorganisatie of er vrijwilligers beschikbaar zijn die mee willen helpen.”

De bijdrage van 2.000 euro is een vast bedrag. Voor het aanvragen van de subsidie is het wel noodzakelijk dat er contact met de verhuiscoach is geweest. Soms kan de verhuisvergoeding van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen of uitkering. Neem daarom eerst contact op met het UWV, de Belastingdienst of de gemeente om na te gaan of er gevolgen zijn voor de hoogte van de uitkering of toeslag.

Regie bij huurder

Het project ‘Verhuiscoach’ wordt door de Provincie gefinancierd, en loopt gedurende twee jaar in de regio Noord-Veluwe en wel in 2022 en 2023. Inmiddels hebben de eerste gesprekken met huurders plaatsgevonden. “We zijn nog niet zo lang bezig, de meeste belangstellenden melden zich na het lezen van een artikel in een krant of een huis-aan-huis blad. Ook een woonwensenonderzoek onder ouderen leverde veel reacties op. Ik merk dat mensen het prettig vinden als ik langskom om alles persoonlijk door te nemen. Zo kunnen we een advies op maat bieden. Maar de regie blijft altijd bij de huurder,” zegt Carola tot slot.

Lezers die belangstelling hebben voor een adviesgesprek en aan de voorwaarden voldoen, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Carola. Dat kan per mail: verhuiscoach@gelderland.nl.

“Een verhuisbedrijf kost veel geld, zelf verhuizen is veel goedkoper.”

Criteria advies verhuiscoach en eventuele verhuisvergoeding

Eén van de bewoners is 55 jaar of ouder en de huurwoning die vrijkomt:
 • staat in de provincie Gelderland
 • is eigendom van een woningcorporatie (zoals UWOON) met huizenbezit in Gelderland
 • blijft beschikbaar als huurwoning voor de woningcorporatie
 • heeft ten minste 3 slaapkamers
 • heeft ten minste 65 m2 bruto vloeroppervlakte
De woning waarnaar u verhuist, moet voldoen aan de volgende criteria:
 • het is een huurwoning
 • de woning heeft maximaal 2 slaapkamers
 • de woning is (op lange termijn) geschikt voor senioren
 • het huurcontract staat op naam van de subsidieaanvrager
Daarnaast is het nodig dat:
 • bij het proces rondom de verhuizing een verhuiscoach betrokken is
 • u ten minste 1 jaar in de vrijkomende woning heeft gewoond
 • u bij uw verhuisvergoedingaanvraag verklaringen van de verhuiscoach en de woningcorporatie meestuurt

Op www.gelderland.nl/verhuiscoach kunt u meer informatie vinden.

Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.
Privacy